Duidelijk Betrokken

De Stiennen Man

Als Harlinger geboren ben ik  “Jan Peter Nagel” opgegroeid met de Stiennen man en dit monument zie je dan ook als je Harlingen nadert of verlaat.


De Stenen manDe Stenen Man (Stiennen Man in het Fries) is een standbeeld op de Westerzeedijk bij Harlingen. Na de Allerheiligenvloed op 1 november 1570 was een groot deel van de dijken rondom Harlingen beschadigd. De toenmalige dictatoriale stadhouder van Friesland, Caspar de Robles kreeg de Friezen op één lijn om de dijken te herstellen.


De Robles’ commissie stelde een leger van 3300 dokwerkers samen, verdeeld in ploegen van 300 man onder leiding van een kapitein. Men werkte van ’s morgens 5 tot ’s avonds 6 aan de vernieuwing van de dijk en daarbij werden strenge bepalingen in acht genomen. Volgens oude bronnen wordt beweerd dat er zelfs een galg op de dijk stond tot bedreiging van de onwilligen.


Tevens werd er door de Harlingers besloten dat er op de dijk een Terminus (grens, eindpunt) op een voetstuk van 12.000 tichelstenen gezet moest worden. In 1575 werd de dijk voltooid en daarbij werd deze in twee gelijken delen verdeeld, waarvan het gedeelte ten noorden van Harlingen door de binnen dijkers en dat ten zuiden van de stad door de buitendijkers moest worden onderhouden. In 1576 is het monument op de zeedijk bij Harlingen neergezet, met een kop naar het zuiden en een kop naar het noorden. Dit monument werd al snel door Harlingers de Stiennen Man Genoemd.


De Stiennen Man kan daardoor ook gezien worden als een symbool voor wat door onverzettelijkheid tot stand kan worden gebracht.

Als het dan even lastig wordt in een samenwerking en de gestelde doelen uit beeld verdwijnen dan denk ik even aan de Stiennen Man en herpak ik mijzelf, en met vernieuwde visie en energie ga ik er dan weer voor.