Duidelijk Betrokken

Deposito’s Vergelijken.

Er bestaan verschillende soorten deposito’s: van een zakelijkdeposito tot een termijndeposito en van een flexibeldeposito tot een achtergesteldedeposito

Hoe werkt een deposito?

Een deposito is een spaarrekening waarbij het geld pas na een vooraf afgesproken termijn weer vrij komt. Gedurende deze periode ontvang je een vaste spaarrente. Daarnaast verschillen de consequenties voor het tussentijds opnemen van geld. De ene bank biedt hiervoor geen enkele mogelijkheid, behalve als je als rekeninghouder overlijdt. Bij andere banken kan u wel tussentijds geld opnemen, maar dan betaalt u een bepaald percentage voor de opname als boete of de bank verlaagt de rente.

Soms hanteren banken een aantal uitzonderingen waarin u wel boetevrij geld op mag nemen. Denk bijvoorbeeld aan werkeloosheid, echtscheiding of een huwelijk. 

Wat is een spaardeposito en hoe werkt de rente?

Op een deposito kan u tegen een vaste hoge rente sparen als u kiest voor een langere looptijd. Het voordeel hiervan is dat u er niets van merkt als de rente in Nederland daalt, maar u profiteert ook niet van rentestijgingen. Daarom kan u beter geen deposito openen als de rente op een lage stand staat.

Een deposito met een korte looptijd levert een lagere rente op dan deposito’s met een langere looptijd. Soms ligt deze rente zelfs lager dan de rente op een vrij opneembare spaarrekening. In dat geval kan u overwegen of de vrij opneembare spaarrekening niet interessanter voor u is. U kan de depositorente dus ook met de rente op een gewone spaarrekening vergelijken om te zien welke spaarrekening de beste keuze in uw situatie is.

Wat is een termijndeposito

Een termijndeposito is een variant op het spaardeposito. Een spaardeposito is een spaarvorm waarbij je een bedrag voor een bepaalde tijd vast zet tegen een vaste rente. Hoe langer de looptijd van het deposito, hoe hoger de rente is die de bank rekent. De looptijd van een spaardeposito loopt uiteen van minimaal een maand tot maximaal 20 jaar. Duurt het deposito maximaal een jaar, dan wordt dit deposito een termijndeposito genoemd.

Let op: Sommige banken gebruiken het woord ‘termijndeposito’ als synoniem voor spaardeposito. Het komt dus voor dat banken een deposito met een langere looptijd toch een termijndeposito noemen.
Tip! Wil je een termijndeposito openen? Op Spaarrente.nl kun je eenvoudig het spaardeposito vergelijken van verschillende banken. Let er bij het vergelijken goed op dat sommige banken de rente weergeven op jaarbasis en andere banken tonen de rente die je daadwerkelijk ontvangt over bijvoorbeeld 3 maanden. Kijk dus goed of de hoogste rente ook daadwerkelijk het beste rendement oplevert.

Wat is een termijndeposito en hoe werkt de rente?

Met een termijndeposito ontvang je dus een vaste rente die tijdens de looptijd niet verandert. Net als bij een regulier deposito geeft de bank een hogere rente bij een langere looptijd. Maar het verschil tussen een maand en een jaar is natuurlijk een stuk kleiner dan het verschil tussen twee jaar en tien jaar. Toch kun je het best de rente vergelijken voordat je een deposito opent, want deze verschilt per bank.

Ook is het slim om de spaarrente van een termijndeposito te vergelijken met de spaarrente van vrij opneembare spaarrekeningen. Soms is de spaarrente op vrij opneembare spaarrekeningen namelijk hoger dan de rente op een termijndeposito. In dat geval kan een vrij opneembare spaarrekening een voordeligere keuze zijn. Je kunt hier meteen de rente sparen vergelijken.

Wanneer kiezen voor een termijndeposito?

Een termijndeposito kan een geschikte spaarrekening zijn als u een bedrag een tijdje opzij wilt zetten voor een bepaald doel. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de eindejaars bonus die u een half jaar later aan de vakantie wilt besteden of geld dat over 3 maanden nodig is voor een verbouwing. Het voordeel van een termijndeposito in vergelijking met een vrij opneembare spaarrekening is dat het geld niet tussentijds aan andere zaken uitgegeven kan worden. Het geld staat namelijk vast en u betaalt een boete als u het geld eerder wil opnemen. Bij een aantal banken is het zelfs niet mogelijk het geld eerder op te nemen. Let daarom bij het afsluiten altijd op de voorwaarden die de bank stelt aan de deposito.

Dit voordeel kan tegelijk een nadeel zijn. Als je het geld eerder nodig hebt, kun je niet over het geld beschikken zonder een boete te betalen. Een termijndeposito is dus alleen interessant als je het geld gedurende de afgesproken looptijd niet nodig hebt.

Bestemmingsdeposito
Het bestemmingsdeposito kent alleen looptijden van 3 of 6 maanden. Gedurende de looptijd kan vrij worden beschikt over het tegoed, mits voor bestemmingen die vooraf met de bank zijn overeengekomen.

Achtergesteldedeposito
Het zogenaamde achtergestelde deposito, is een deposito waar hoge rentes op gegeven worden maar waar het garantiestelsel niet geldt. Ook ben je de laatste in de rij schuldeisers als de bank failliet gaat.


Conclusie

  • Het is goed te bepalen voor hoe lang u uw geld wilt vastzetten of hoe lang u het kan missen en voor welk doel u het vast zet. Rente vergoeding is een belangrijke factor tevens is het goed om te weten welke voorwaarden de financiële instelling er aan de deposito stelt die ze aanbieden. Deze 2 factoren rente en voorwaarden zijn allebeide belangrijk. alle informatie hiervan kan u vaak terugvinden bij de aanbieder van de deposito.