Duidelijk Betrokken

Privacy verklaring

Privacy verklaring

uw privacy staat voor op

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat typeBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hfhbewindvoering.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • Om de gegevens die we reeds van u hebben up-to-date te houden.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om onze dienstverlening te verbeteren en te verfijnen.


Hoe lang we gegevens bewaren

Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is: 7 Jaar

Delen met anderen

Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hfhbewindvoering.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons dit kan via info@hfhbewindvoering.nlGebruik van Cookies

Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering Website gebruikt “cookies” om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend. Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen.

Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld als u Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering pagina’s individualiseert of u zich registreert bij een Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering site of services. Dan zal de cookie Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Het Friesche Huys Bewindvoering website zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering kenmerken kunt gebruiken. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan.

De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering services of Websites die u bezoekt.

Wijzigingen Verklaring

Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Het Friesche Huys Adviesbureau / Bewindvoering uw informatie beschermt.