Duidelijk Betrokken

Ondersteunende begeleiding bij financiële zaken

Voor sommige mensen is het lastig om hun financiën op orde te houden. Bijvoorbeeld omdat ze het overzicht missen of omdat het hun aan voldoende (daad)kracht ontbreekt. Het gevolg kan zijn dat ze schulden maken of op een andere manier in de geldproblemen komen.

Om die problemen op te lossen en om erger te voorkomen, biedt Het Friesche Huys Bewindvoering twee vormen van dienstverlening aan: 

hfhbewindvoering

  • budgetcoaching
  • inkomensbeheer


Anders dan bij bewindvoering, kennen beide vormen geen verplicht karakter: iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zijn financiële zaken, kan een beroep doen op onze kennis en ervaring.


1. Budget coaching.

Onze budgetcoaches kunnen u op twee manieren ondersteunen. In de eerste plaats helpen ze u om uw bestaande financiële problemen op te lossen. Daarnaast brengen ze u nieuwe vaardigheden bij, zodat u voortaan zelf uw geldzaken kunt regelen en niet meer in de problemen raakt.

De aanpak die ze daarbij hanteren is persoonlijk en laagdrempelig. Wanneer u een afspraak met één van onze budgetcoaches maakt, komt hij bij u thuis voor een intake – of kennismakingsgesprek. In het vervolgtraject brengt hij uw financiële situatie in kaart en onderzoekt hij hoe u uw inkomsten kunt maximaliseren en uw uitgaven kunt minimaliseren. Bijvoorbeeld door te bekijken of u recht heeft op belasting- teruggave, persoonlijke subsidie, toeslagen, vrijstellingen van belastingen of heffingen.

Bovendien kijkt hij naar uw besparingsmogelijkheden. Ook voor het aanleren van de vaardigheden, komt de coach bij uw thuis. Om uw privacy te waarborgen, leven al onze budgetcoaches een strikte geheimhoudingsplicht na.


2. Vermogensbeheer

Wanneer u voor deze vorm van ondersteuning kiest, dan geeft u een budget- beheerder van Het Friesche Huys Bewindvoering een volmacht om uw inkomen te beheren. Daaraan voorafgaand brengt hij uw volledige financiële situatie in kaart en onderzoekt hij hoe u uw inkomsten kunt maximaliseren en uw uitgaven kunt minimaliseren.

Op dezelfde manier dus als een budgetcoach (zie punt 1.). Op basis van zijn bevindingen stelt hij vervolgens een budgetplan op. In dat plan wordt onder andere vastgelegd welke rekeningen hij voor u van uw inkomen betaalt en hoe hoog het bedrag moet zijn waarover u maandelijks kunt beschikken. Behalve de afgesproken rekeningen, betaalt de budgetbeheerder uw vaste lasten, zoals huur en gas/water/elektriciteit. Om in aanmerking te komen voor vermogensbeheer, is het een vereiste dat u geen schulden heeft. Bovendien vragen wij u om bij aanvang van het traject een overeenkomst met ons te ondertekenen, waarin alle afspraken die we met elkaar maken, staan vastgelegd.

Zie ook hier voor de verschillende pakketen die we bieden.