Duidelijk Betrokken

Werkwijze van een Budgetcoach.


Ieder coachingstraject is anders, bij iedere cliënt liggen de oorzaken en problemen anders. Soms volstaan 2 à 3 gesprekken, maar in andere gevallen zijn meerdere gesprekken noodzakelijk.

Globaal verloopt het coachingstraject als volgt: 

Inventarisatiegesprek: 

Tijdens het eerste, vrijblijvende gesprek bespreken we kort uw huidig financiële situatie. Welke problemen zijn er, hoe zijn deze ontstaan en wat verwacht u van mij.

Tijdens dit gesprek bespreken we wat ik eventueel voor u kan betekenen. Indien u dit wenst maken we een vervolgafspraak.

Ordenen papierwerk: 

U verzamelt voor de 1e afspraak thuis alle benodigde stukken.   
Stukken waarover ik een advies geef hoe u deze het beste kunt ordenen, zodat u voortaan alle informatie snel terug kunt vinden. Een mooie handige en overzichtelijke administratie map met tabbladen, krijgt u van ons uitgerijkt.

Opstellen budgetoverzicht: 

Hierbij zetten we alle inkomsten en uitgaven op een rij, waarna we vervolgens een maand- en jaaroverzicht kunnen maken. 

Plan van aanpak: 
We stellen een plan op voor de toekomst en kijken hierbij ook of u nog recht heeft op eventuele heffingskortingen, toeslagen en/of voorzieningen. 

Coaching bij de uitvoering: 
Nu komt het lastigste en belangrijkste gedeelte van het traject: 
het uitvoeren van het opgestelde plan, gebaseerd op de keuzes van u. 
U moet leren omgaan met het nieuwe budget en daarbij zal ik u zo goed mogelijk begeleiden en motiveren. 


 contact