Duidelijk Betrokken

Over ons

Waar staat Het Friesche Huys Bewindvoering voor?

Het Friesche Huys Bewindvoering staat voor een transparante benadering, oog voor het geheel en het juiste beheer van de gelden staat in ons bedrijf centraal, net zoals de klant. Hiermee willen wij ieder mens een financieel gezonde toekomst garanderen.

Betrokkenheid, Transparant, Duidelijk, Vertrouwen, Respect, Betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn de kernwaarden van Het Friesche Huys Bewindvoering.


Een persoonlijke benadering vinden we belangrijk, evenals een nauwe samenwerking met hulpverleners in ons streven naar maatwerk.

Zo zijn we bijvoorbeeld uitstekend in staat om een optimale financiële huishouding te koppelen aan de perfecte zorg en begeleiding, door de situatie van iedere cliënt regelmatig te evalueren en, waar nodig, aan te passen.

Niet alleen door onze jarenlange samenwerking met zorginstellingen en hulpverleners, maar ook door een grote vertrouwdheid met relevante instanties als rechtbanken, zorgkantoren, UWV, gemeentes en financiële instellingen. We weten dus als geen ander hoe de persoonlijke en financiële belangen behartigd moeten worden van mensen die daar zelf op enigerlei wijze niet of meer toe in staat zijn.

Het Friesche Huys bewindvoering is een onderneming met ruim 25 jaar financiële ervaring in bank en verzekeringswezen en weet zich gesteund door een gepassioneerd en gemotiveerd oprichter Jan Peter Nagel, die vertrouwen, integriteit en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.

Betrokkenheid bij en empathie voor de zwakkere in de samenleving, gecombineerd met zijn financiële achtergrond zijn voor Het Friesche Huys voldoende ingrediënten om voor u de gewenste rust te creëren. Hierbij kan persoonlijk contact met Jan Peter Nagel het verschil voor u maken. 

Ik ben JP Nagel,beschermingsbewindvoerder, een door het kwaliteit bureau van de rechtbank goedgekeurd en gediplomeerd professioneel beschermingsbewindvoerder

Sinds 2009 is Het Friesche Huys Bewindvoering een organisatie die zich bezig houdt met het financiële ontzorgen. In 2009 zijn wij gestart met bewindvoering en budget beheer.

U kunt bij Het Friesche Huys Bewindvoering terecht voor Bewind voering, Beschermingsbewind, verschillende vormen van Budgetbeheer en Mentorschap en Schuldhulpverlening.Speciaal voor particuliere cliënten kunnen wij de gehele administratie verzorgen en hulp bieden bij problemen. Omdat bij onze dienstverlening vertrouwen een belangrijk aspect is, werken wij conform de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.


Onze Doelgroep
De mensen waarvoor we werken, kunnen worden opgedeeld in een aantal categorieën, die gezamenlijk onze doelgroep vormen:

  • Mensen met een verstandelijke beperking.
  • Dementerende ouderen.
  • Ouderen die in een zorginstelling verblijven.
  • Mensen met een verslaving.
  • Mensen met een psychiatrische aandoening.
  • Mensen met financiële problemen of die hun eigen financieel overzicht kwijt zijn.


 Onze visie is;  

Een persoonlijke benadering vinden we erg belangrijk, evenals door een nauwe samenwerking met hulpverleners streven we naar maatwerk. Zo zijn we bijvoorbeeld uitstekend in staat om een optimale financiële huishouding te koppelen aan de perfecte zorg en begeleiding, door de
situatie van iedere cliënt regelmatig te evalueren en, waar nodig, aan te passen en bij te sturen.Lees gerust verder en kijk of Het Friesche Huys Bewindvoering van betekenis kan zijn voor jou of iemand die je kent.

Heb je vragen neem dan contact met ons op via 06-293 499 74 of email ons via info@hetfrieschehuys.nl.


Ons Motto.

Duidelijk Betrokken  mail zenden 


 contact klik hier