Duidelijk Betrokken

Wat kost bewindvoering ?


Diensten & Tarieven 2016                                       

 

 

Diensten per pakket (o.b.v. maandtarief)

 

BB

IBT

IBP

IB

Beheerrekening openen

X

X

X

X

Opstellen budgetplan (overzicht inkomen/uitgaven)

X

X

X

X

Ontvangen alle inkomsten

X

X

X

X

Betalen vaste lasten inclusief huishoudgeld

X

X

X

X

Doen van losse betalingen

X

X

X

 

Maken noodzakelijke reserveringen

X

X

X

 

Uitvoeren extra betalingen

X

X

X

 

(Huis)bezoek tijdens overdracht

X

X

 

 

Ontvangen post

X

X

 

 

Declareren ziektekosten

X

X

 

 

Aanvragen heffingskortingen

X

X

 

 

Aanvragen kwijtscheldingen

X

X

 

 

Belastingaangifte tijdens inkomensbeheer / bewind

X

X

 

 

Aanvragen huur- en zorgtoeslag

X

X

 

 

Aanvragen bijzondere bijstand

X

 

 

 

Inventariseren schulden

X

 

 

 

Begeleiding naar schuldhulpverlenende instantie

X

 

 

 

Jaarlijks afleggen rekening & verantwoording Kantonrechter

X

 

 

 

 

Alle Prijzen zijn in euro, incl. 21% btw

 

BB

IBT

IBP

IB

Aanvangs werkzaamheden (Intake)

676,39

200,00

150,00

95,00

Budget beheer vooraf506,99n.v.t.n.v.t.n.v.t.

Maandtarief standaard beschermingsbewind

119,69

75,00

65,00

55,00

Maandtarief beschermingsbewind met problematische schuld154,88n.v.t.n.v.t.n.v.t.

Kosten afwikkelen dossier

254,10

225,00

150,00

95,00

Kosten huis ontruiming

422,29

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Uurtarief (voor overige diensten)

88,46

88,46

88,46

88,46

Bank kosten openen rekening25252525

 

BB  = Beschermingsbewind

IBP = Inkomensbeheer Plus

IBT  = Inkomensbeheer Totaal

IB = Inkomensbeheer Basis

Bij huishoudens met meer dan één persoon worden genoemde tarieven met 20% verhoogd.

Tarief voor huisbezoek: € 0,20 per kilometer + uurtarief


Tegemoetkoming in de kosten

De kosten die wij in rekening brengen zijn door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters) vastgesteld, en worden jaarlijks geïndexeerd. Als het mogelijk is dan betaalt de onder bewind gestelde deze kosten zelf. 

Wanneer iemand de kosten niet zelf kan betalen, dan vragen wij bijzondere bijstand aan bij de gemeente van de cliënt. Deze bijzondere bijstand is echter wel inkomensafhankelijk.


Testamentair bewind


Voor het Testamentair bewind geldt een jaarlijks tarief. Dit jaarlijkse tarief is gebaseerd op de omvang van het vermogen waarover het bewind wordt gevoerd per januari van het desbetreffende jaar. 

  • 1,00%* over bedragen tot en met € 1.000.000,-
  • 0.75%* over bedragen tot en met € 5.000.000,-
  • 0.60%* over bedragen tot en met € 10.000.000,-
  • 0.45%* over bedragen tot en met € 25.000.000,-
  • 0.30%* over bedragen boven de € 25.000.000,- 

De minimale vergoeding bedraagt € 1.250,- exclusief BTW. BBFZ behoudt zich het recht voor de genoemde tarieven aan te passen.

Bijkomende kosten:

Griffiekosten    2021                                                                € 85,00

Griffierecht is het bedrag wat betaald moet worden als u bij de rechtbank, het gerechtshof of bij de Hoge Raad een procedure voert. Griffierechten worden ook vast recht genoemd. Een bijdrage in de kosten van de procedure die u bij de start van uw procedure moet betalen aan de rechtbank. Het griffierecht moet u wel meteen aan het begin van uw rechtsgang
betalen. Doet u dat niet, dan loopt u de kans dat uw zaak niet aan bod komt.

Bankkosten: (bij 21% BTW)

  • Openen rekeningen (Beheer- en Leefgeld) € 50,00 
  • Bankkosten per maand (Beheer- en Leefgeld) € 2,75
  •  € 6,50 euroBetaalpas
  • Leefgeld rekening per maand  € 2,25 
  • ** dit verschilt per bank de bovenstaande kosten, kosten die hier vermeld staan kunnen daarom afwijken.


Nalatenschap afwikkeling (executeur testamentair)


Intake gesprek  € 334,50  (excl. BTW)
Het tarief is gebaseerd op de omvang van het vermogen. De kosten zijn 1% daarvan met een minimum van € 1250,00  (excl. BTW).


Losse Diensten 
Belastingaangifte  ( per aangifte )65,00
Kwijtschelding heffingen per formulier 30,00
Aanvraag minimaregelingen30,00
retourenveloppen Excl. portokosten (per 10 stuks )2,50
Aanvragen uitkering75,00
Aanvragen/wijzigen toeslagen Belastingdienst30,00
meegaan naar afspraken  bijvoorbeeld; UWV, sociale dienst,reclasering, etc. uurtarief + kilometerkosten
Advies telefonisch en of per mail of whats app tegen uurtarief
Telefonische coaching gesprekken of via sociaal media kosten
 € 15,00 per kwartier (dit is een vast tarief). 
Email coaching
€ 25,00 per vraag met 1 antwoord per mail.


 contact