Duidelijk Betrokken

Wat kost bewindvoering ?

 

Diensten & Tarieven 2024                                      

 

 

Diensten per pakket (o.b.v. maandtarief)

 

BB

IBT

IBP

IB

Beheerrekening openen

X

X

X

X

Opstellen budgetplan (overzicht inkomen/uitgaven)

X

X

X

X

Ontvangen alle inkomsten

X

X

X

X

Betalen vaste lasten inclusief huishoudgeld

X

X

X

X

Doen van losse betalingen

X

X

X

 

Maken noodzakelijke reserveringen

X

X

X

 

Uitvoeren extra betalingen

X

X

X

 

(Huis)bezoek tijdens overdracht

X

X

   

Ontvangen post

X

X

   

Declareren ziektekosten

X

X

   

Aanvragen heffingskortingen

X

X

   

Aanvragen kwijtscheldingen

X

X

   

Belastingaangifte tijdens inkomensbeheer / bewind

X

X

   

Aanvragen huur- en zorgtoeslag

X

X

   

Aanvragen bijzondere bijstand

X

     

Inventariseren schulden

X

     

Begeleiding naar schuldhulpverlenende instantie

X

     

Jaarlijks afleggen rekening & verantwoording Kantonrechter

X

     

 

Alle Prijzen zijn in euro, incl. 21% btw

 

BB

IBT

IBP

IB

Opstart kosten (Intake)

751,41

250,00

150,00

95,00

Budget beheer vooraf 562,65 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Maandtarief standaard beschermingsbewind

133,10

75,00

65,00

55,00

Maandtarief beschermingsbewind met problematische schuld 172,12 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Kosten afwikkelen dossier

281,93

225,00

150,00

95,00

Kosten huis ontruiming

469,48

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Uurtarief (voor overige diensten)

93,90

93,90

93,90

93,90

Bank kosten openen rekening 25 25 25 25

 

BB  = Beschermingsbewind

IBP = Inkomensbeheer Plus

IBT  = Inkomensbeheer Totaal

IB = Inkomensbeheer Basis

Bij huishoudens met meer dan één persoon worden
genoemde tarieven met 20% verhoogd.

Tarief voor huisbezoek: € 0,23 per kilometer + uurtarief

 

Tegemoetkoming in de kosten

De kosten die wij in rekening brengen zijn door het LOK (Landelijk Overleg Kantonrechters) vastgesteld, en worden jaarlijks geïndexeerd. Als het mogelijk is dan betaalt de onder bewind gestelde deze kosten zelf. 

Wanneer iemand de kosten niet zelf kan betalen, dan vragen wij bijzondere bijstand aan bij de gemeente van de cliënt. Deze bijzondere bijstand is echter wel inkomensafhankelijk.

 

Testamentair bewind


Voor het Testamentair bewind geldt een jaarlijks tarief. Dit jaarlijkse tarief is gebaseerd op de omvang van het vermogen waarover het bewind wordt gevoerd per januari van het desbetreffende jaar. 

  • 1,00%* over bedragen tot en met € 1.000.000,-
  • 0.75%* over bedragen tot en met € 5.000.000,-
  • 0.60%* over bedragen tot en met € 10.000.000,-
  • 0.45%* over bedragen tot en met € 25.000.000,-
  • 0.30%* over bedragen boven de € 25.000.000,- 

De minimale vergoeding bedraagt € 1.250,- exclusief BTW. BBFZ behoudt zich het recht voor de genoemde tarieven aan te passen.

Bijkomende kosten:

Griffiekosten    2024                                                               € 87,00

Griffierecht is het bedrag wat betaald moet worden als u bij de rechtbank, het gerechtshof of bij de Hoge Raad een procedure voert. Griffierechten worden ook vast recht genoemd. Een bijdrage in de kosten van de procedure die u bij de start van uw procedure moet betalen aan de rechtbank. Het griffierecht moet u wel meteen aan het begin van uw rechtsgang
betalen. Doet u dat niet, dan loopt u de kans dat uw zaak niet aan bod komt.

Bankkosten: (bij 21% BTW)

  • Openen rekeningen (Beheer- en Leefgeld) € 50,00 
  • Bankkosten per maand (Beheer- en Leefgeld) € 2,75
  •  € 7,50 Euro Betaalpas
  • Leefgeld rekening per maand  € 2,75 
  • ** dit verschilt per bank de bovenstaande kosten, kosten die hier vermeld staan kunnen daarom afwijken.

 

Nalatenschap afwikkeling (executeur testamentair)

Intake gesprek  € 434,50  (excl. BTW)
Het tarief is gebaseerd op de omvang van het vermogen. De kosten zijn 1% daarvan met een minimum van € 1250,00  (excl. BTW).

 

Losse Diensten 
Belastingaangifte  ( per aangifte ) 65,00
Kwijtschelding heffingen per formulier 30,00
Aanvraag minimaregelingen 30,00
retourenveloppen Excl. portokosten (per 10 stuks ) 3,00
Aanvragen uitkering 75,00
Aanvragen/wijzigen toeslagen Belastingdienst 30,00
meegaan naar afspraken  bijvoorbeeld; UWV, sociale dienst,reclasering, etc. uurtarief + kilometerkosten
Advies telefonisch en of per mail of whats app  tegen uurtarief
Telefonische coaching gesprekken of via sociaal media kosten  € 22,50 per kwartier (dit is een vast tarief). 
Email coaching € 25,00 per vraag met 1 antwoord per mail.

 

 contact