Duidelijk Betrokken

Faqs.

Wordt uw bewindvoerder gecontroleerd?

Het toezicht op uw bewindvoerder berust bij de kantonrechter. Uw bewindvoerder is verplicht binnen drie maanden na zijn benoeming een beschrijving in te leveren van de goederen die onder bewind zijn gesteld. Dit heet een boedelbeschrijving. In de boedelbeschrijving wordt een opsomming gemaakt van alle zaken die onder het bewind vallen. De boedelbeschrijving krijgt u thuisgestuurd met het verzoek deze te ondertekenen. Zodra de kantonrechter de boedelbeschrijving heeft goedgekeurd, neemt hij een besluit over wanneer uw bewindvoerder weer verantwoording moet afleggen. In de regel legt de kantonrechter een jaarlijkse verantwoording op. Dat betekent dat uw bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven moet inleveren met de actuele stand van de bankrekeningen en de schulden. De jaarlijkse verantwoording wordt de ‘rekening & verantwoording’ genoemd. Deze verantwoording krijgt u, net als de boedelbeschrijving, thuis gestuurd met het verzoek deze te ondertekenen.

Waarom kost een bewindvoerder geld?

Als u zelf uw administratie bijhoudt en zelf uw geld beheert, kost dat tijd. Het kost een bewindvoerder ook tijd om dat voor u te doen. Uw bewindvoerder mag hiervoor een wettelijk vastgesteld bedrag per maand in rekening brengen. Indien u moet rondkomen van een minimum inkomen, kan er Bijzondere Bijstand worden aangevraagd bij de sociale dienst van uw gemeente. Uw bewindvoerder vraagt deze Bijzondere Bijstand voor u aan.

Een andere bewindvoerder of ontheffing van de bewindvoerder, hoe gaat dat?

Uw bewindvoerder wordt aangesteld en ook weer ontheven van zijn of haar taak door de rechtbank. Als u niet tevreden bent over uw bewindvoerder dan kunt u bij de rechtbank om een andere bewindvoerder of om ontheffing van uw bewindvoerder vragen. U kunt zelf uw voorkeur voor een andere bewindvoerder opgeven. Indien uw bewindvoerder door de rechtbank wordt ontheven en er wordt geen andere bewindvoerder aangesteld, betekent dit voor u dat u niet meer onder beschermingsbewind staat. De rechtbank waar uw woonplaats onder valt, is het aanspreekpunt in geval van een ontheffing van uw bewindvoerder of verzoek om een andere bewindvoerder. U kunt gevraagd worden om naar de rechtbank te komen. Soms worden aanvragen schriftelijk afgehandeld. Wanneer u naar de rechtbank gaat, is het handig om een vertrouwenspersoon mee te nemen.

Hoe vraag ik bewind voering aan?

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag van onder bewindstelling of neem voor nog meer informatie contact op met ons kantoor.

Hoe vraag ik curatele aan?

Klik hier voor meer informatie over de aanvraag van curatele of neem voor nog meer informatie contact op met ons kantoor. Klik hier voor onze contactgegevens.

Hoe verloopt het contact met uw bewindvoerder?

U kunt telefonisch en via de e-mail met uw bewindvoerder contact opnemen. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid voor aanvullend contact met uw bewindvoerder in de vorm van een huisbezoek of een afspraak bij Het Friesche Huys Bewindvoering op kantoor.

Wat mag u van uw bewindvoerder verwachten?

Uw bewindvoerder zal de volgende taken voor u uitvoeren: inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen;

 • opstellen van een budgetplan;
 • informatie inwinnen of gegevens wijzigen bij diverse relevante instanties;
 • controleren eigen bijdrage AWBZ;
 • aanpassen van beslagvrije voet indien er beslag ligt op inkomsten;
 • aanvragen van kwijtscheldingen;
 • aanvragen van bijzondere bijstand;
 • treffen van betalingsregelingen;
 • aanvragen van toeslagen;
 • aflossen van uw schulden, indien mogelijk;
 • aanvragen schuldenregeling of schuldsanering, indien mogelijk;
 • belastingaangifte doen;
 • informeren en adviseren bij juridische zaken;
 • eventueel regelen verzekeringen.


Wat verwacht uw bewindvoerder van u?

Uw bewindvoerder verwacht van u dat:

 • u geen (nieuwe) schulden maakt;
 • u post die uw bewindvoerder nodig heeft, op tijd doorstuurt;
 • u geen aankopen doet of contracten afsluit zonder overleg met uw bewindvoerder.
 • u wijzigingen in uw leefsituatie tijdig aan uw bewindvoerder doorgeeft.

 contact