Duidelijk Betrokken

Budget Beheer

Wat is het.

Het verschil tussen bewind voering (beschermingsbewind) en budgetbeheer is dat budgetbeheer niet via de kantonrechter wordt verkregen. Budgetbeheer wordt onderling overeengekomen tussen de cliënt en de bewindvoerder. De hoofdtaak van budgetbeheer is dat de financiële administratie door de bewindvoerder wordt uitgevoerd.

Budgetbeheer betekent dat de bewindvoerder een deel van de financiën zoveel mogelijk samen met de cliënt verzorgt.
Welk deel dit is afhankelijk van de vorm van budgetbeheer die afgesproken wordt met elkaar. zie  de verschillende pakketen hier.


Voor wie is het
Voor mensen die niet in staat zijn om hun financiën goed te verzorgen of dit erg lastig vinden. Zowel jongeren, volwassenen als ouderen kunnen in financiële problemen komen, doordat ze het overzicht over hun eigen geldzaken kwijt zijn. Om uiteenlopende redenen wordt er meer geld uitgegeven dan er binnenkomt. Mensen met financiële zorgen missen vaak de kracht en het inzicht om zelf de draad weer op te pakken. Door niet of nauwelijks oplosbare schulden kunnen mensen hun maatschappelijke status verliezen. Door het op tijd inschakelen van een budgetcoach voorkomen zij problematische schulden of administratieve chaos. Geprobeerd wordt om mensen in een vroeg stadium te helpen zodat ze niet in de schuldhulpverlening terecht hoeven komen. De bedoeling is om mensen weer zicht op hun financiën te geven en daar zelfstandig en op een verantwoorde wijze mee om te gaan.

Hoe werkt het
De bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven. De bewindvoerder verzorgt de betaling van uw vaste lasten en maakt periodiek geld aan u over voor uw dagelijkse uitgaven. De bewindvoerder inventariseert uw schulden en treft waar mogelijk een regeling. Bij problematische schulden zal de bewindvoerder na stabilisatie en de inventarisatie van de schulden contact leggen met de schuldhulpverlening en het schuldendossier overdragen.

In de uitvoering van Budgetbeheer werkt Het Friesche Huys Bewindvoering volgens de Gedragscode Budgetbeheer van de NVVK.

De cliënt kiest zelf de meest passende vorm van budgetbeheer. Het Friesche Huys Bewindvoering kan  u daarbij adviseren.


Het Friesche Huys Bewindvoering biedt drie vormen van budgetbeheer aan:

  • Inkomensbeheer Basis

Het Friesche Huys Bewindvoering betaalt huur of hypotheek en ziektekosten. De andere rekeningen betaalt u zelf.

  • Inkomensbeheer Plus

Het Friesche Huys Bewindvoering betaalt huur of hypotheek, ziektekosten en één andere betaling. De andere rekeningen betaalt u zelf.

  • Inkomensbeheer Totaal

Het Friesche Huys Bewindvoering betaalt huur of hypotheek, ziektekosten en de andere rekeningen uit het budgetplan.


Voor een overzicht van de diensten per vorm budgetbeheer kunt u de 

Diensten en Tarieven 

raadplegen.


Budgetbeheer doet Het Friesche Huys Bewindvoering in goed overleg met u, waarbij Het Friesche Huys Bewindvoering waarde hecht aan een duidelijke en open communicatie.

Zie voor de prijzen het document Diensten & Tarieven.

 contact