Duidelijk Betrokken

Hoe vraag ik bewindvoering aan?

Stap 1

Per telefoon.

Als u onder bewind gesteld wilt worden, dan kan u zelf of uw hulpverlener contact met ons opnemen via het telefoonnummer 06-29349974 of u stuurt een bericht per mail naar info@hfhbewindvoering.nl dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. Gezamenlijk bekijken we dan of het voor u mogelijk is om onder bewind te worden gesteld. We doen dit door een aantal vragen te stellen over u en uw situatie. Dit noemen we een telefonische screening.

Stap 2

Aanmeldingspakket.

Als we uit stap 1 concluderen dat u onder bewind kan worden gesteld, Dan maken we een afspraak om met u de formulieren in te vullen of krijgt u van ons een aanmeldingspakket toegstuurd. In dit pakket zitten verschillende formulieren die u zelf of samen met uw hulpverlener moet invullen. Wanneer deze zijn ingevuld stuurt u deze terug aan ons tezamen met de volgende papieren: 

  • Kopie geldig legitimatie bewijs,
  • Medische verklaring ( indien van toepassing),
  • of overige papieren die voor uw situatie van belang zijn.

Stap 3

Intake gesprek en verzoekschrift.

Wanneer we alle formulieren en documenten hebben, gaan we nog een keer alles nalopen of het in uw situatie mogelijk is om onder bewind te worden gesteld bij Het Friesche Huys Bewindvoering. Als dit allemaal nog steeds mogelijk is maken we met u een afspraak voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek ondertekent u een document waarin u officieel aan de kantonrechter vraagt of u onder bewind mag worden gesteld. Dit document heet een verzoekschrift. Samen met alle andere formulieren en documenten zenden we dit verzoek schrift naar de rechtbank.

Stap 4

De Griffiekosten betalen.

Als de rechtbank uw verzoekschrift heeft ontvangen, krijgt u een rekening voor de kosten van een rechtzitting. Die kosten noemen we griffiekosten. Deze bedragen voor 2016 € 79,00. Meestal stuurt de rechtbank deze rekening rechtstreeks naar u, als dat zo is stuurt u deze zo snel mogelijk naar ons of stelt u ons in kennis dat u deze heeft ontvangen.

Stap 5

De rechtszitting.

Ongeveer 6 tot 8 weken nadat het verzoekschrift is ingediend, stuurt de rechtbank u een aangetekende brief. In deze brief staat precies waar, op welke dag en hoe laat de rechtszitting plaats vindt. Ook staat hierin dat u er zelf op de rechtszitting aanwezig moet zijn. Ook wij van Het Friesche Huys Bewindvoering zijn hierbij aanwezig. Tijdens de zitting bespreekt de kantonrechter of u wel of niet onder bewind kan worden gesteld. De beslissing van de kantonrechter wordt vaak tijdens deze zitting besproken en bekend gemaakt.

Stap 6

De beslissing.

De kantonrechter beslist dat u onder bewind wordt gesteld van Het Friesche Huys Bewindvoering. De kanton rechter laat zijn besluit opschrijven in een officeel document, dit noemen we een beschikking. De beschikking krijgt zowel u als Het Friesche Huys Bewindvoering. Met deze beschikking kan Het Friesche Huys Bewindvoering alle instanties waarvan u diensten betrekt bewijzen dat wij nu u geldzaken beheren en mogen regelen.


 contact