Duidelijk Betrokken

Wat is een budgetcoach?

Wat is een budgetcoach?

Een budgetcoach zorgt ervoor dat mensen weer een financiële stabiele situatie krijgen. Hij treedt op als (tijdelijke) hulp en brengt de financiën op orde. Een budgetcoach maakt een budgetplan dat is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Hij kan in de eerste plaats door de cliënt worden ingehuurd. Echter ook door artsen, een werkgever of door andere verschillende instanties. De spreekuren vinden veelal bij de cliënt thuis plaats. Ook stellen wij u in de gelegenheid om het gesprek met ons op een neutrale locatie te voeren. 
Een budgetcoach werkt als zelfstandig ondernemer, of in loondienst of als vrijwilliger.Hoe gaan wij te werk?

De budgetcoach treedt op als (tijdelijke) coach en creëert overzicht in de inkomsten en uitgaven. De coach maakt een budgetplan dat is afgestemd op de persoonlijke situatie. Het plan is gericht op een goede balans tussen inkomsten en uitgaven. Ook leert de cliënt hoe een goede thuisadministratie wordt opgezet zodat de cliënt op termijn weer volledig zelfstandig zijn financiën gaat beheren. De budgetcoach functioneert als steun en toeverlaat. In het kader van preventie schuldsanering werkt hij nauw met zijn cliënt samen. 

De budgetcoach werkt volgens een stappenplan. Dit stappenplan is onder te verdelen in drie fasen: de intakefase, de hulp fase en de nazorg.

De intake fase;

Een budgetcoach komt meestal bij de cliënt aan huis. Nadat mensen contact hebben opgenomen volgt er meestal een intake- of kennismakingsgesprek.


De hulp fase;

Daarna worden de inkomsten en uitgaven op een rij gezet om inzicht in de financiële situatie van de cliënt te krijgen. De budgetcoach onderzoekt vervolgens of de cliënt ergens ‘geld laat liggen’. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een belastingteruggave, een persoonlijke subsidie, toeslagen, vrijstellingen van belastingen of heffingen, besparingsmogelijkheden of het verhogen van het inkomen. Naast het vinden van oplossingen is het de bedoeling dat men nieuwe inzichten aanleert om het oude gedrag te veranderen en te leren omgaan met het nieuwe budget.


De Nazorg fase;

Nadat een client in overleg heeft aangeven dat de zelfredzaamheid dermate hoog is dat hij alles weer zelf kan, stoppen we met budgetteren en nemen we nog met enige regelmaat contact op of alles nog steeds goed verloopt en of er nog vragen zijn.
 contact