Duidelijk Betrokken

Wat gebeurt er bij schulden?

Er zijn verschillende soorten schulden, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar de manier van ontstaan van de schuld. Meestal ontstaat deze door een overeenkomst of contract tussen partijen, bijvoorbeeld een geldlening of levering op krediet. Het is echter ook mogelijk dat de schuld uit de wet voortvloeit. Dit is het geval bij boetes, belastingen en schadevergoedingen. De lening is de bekendste soort schuld, met als kenmerk een duidelijke afspraak over de wijze van terugbetaling en de vergoeding voor het ter beschikking stellen van het geld.

Er zijn diverse soorten schulden hier onder volgen een paar voorbeelden;

 • Postorderkrediet. ( Wehkamp, Neckermann, Otto etc.etc.)
 • Schulden aan derden als gevolg van leveringen van diensten of goederen (‘op de rekening’, ‘op krediet’, ‘op de pof’).
 • Schulden als gevolg van veroorzaakte schade aan eigendommen van derden (schadevergoeding).
 • Gokschulden.( internet gokken, casino)
 • Een schuld voortvloeiend uit het opgelegd krijgen van een boete (snelheid, Botsing) door een strafrechter of bestuursorgaan.
 • Belastingschulden.( onterecht verkregen huurtoeslag en/of verkeerd ingevulde belastingaangifte)
 • Sociale premieschulden. (ziekenfonds)
 • Loonschulden. (door plotselinge werkeloosheid even geen inkomen)

Men kan ook onderscheid maken naar de hoedanigheid van de schuldenaar. 

Men onderscheidt dan:

 • Persoonlijke schulden
 • Bedrijfsschulden
 • Overheidsschulden


We kennen 4 mogelijkheden om voor deze schulden een oplossing te zoeken of hierin te bemiddelen. 


Mogelijkheid 1.

Wanneer u schulden heeft, zal uw bewindvoeder eerst uitzoeken:

 • hoeveel schulden u heeft
 • hoe hoog die schulden zijn
 • bij wie u schulden heeft.


Als de bewindvoerder alles op een rij heeft gezet, gaat hij uitzoeken of hij afspraken kan maken met de partijen bij wie u schulden heeft. Een partij kan een persoon zijn, maar ook een bedrijf of instantie. De afspraken die de bewindvoerder maakt, gaan over de manier waarop u uw schulden aan hen terug betaald. Bijvoorbeeld dat er iedere maand € 40,00 overmaakt, net zo lang totdat de schuld is ingelost. Deze afspraak noemen we een betalingsregeling. Het is hierbij belangrijk dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt!


Mogelijkheid 2.

Schuldenregeling bij de kredietbank. Minnelijke regeling.

Het kan ook zijn dat u te weinig inkomen heeft om zelf uw schulden te kunnen betalen. De bewindvoerder zal dan een schuldregeling bij de kredietbank voor u aanvragen. Dit is alleen mogelijk als:

 • de partijen waarbij u een schuld heeft, het goed vinden dat u op deze manier uw schulden aflost;
 • u de betalingsafspraken kunt nakomen die u met de kredietbank maakt. De kredietbank wil bijvoorbeeld zeker weten dat u ook alle inkomsten ontvangt waarop u recht heeft. daarnaast vinden ze het ( net als Het Friesche Huys Bewindvoering) heel belangrijk dat u geen nieuwe schulden maakt.

Als een schuldregeling wel mogelijk is en deze van start kan gaan zult u gedurende 3 jaar uw schulden aflossen. Als u in 3 jaar al uw verplichtingen bent nagekomen, zullen de schulden, die in de schuldenregeling zijn meegenomen, daarna zijn ingelost.


Mogelijkheid 3.

Wettelijke schuldsanering.

wanneer u niet in aanmerking komt voor een betalingsregeling en ook niet voor een schuldenregeling bij de kredietbank, dan zal de kredietbank een aanvraag voor u indienen om uw schulden af te lossen via de wettelijke schuldsanering. Dan krijgt u een WSNP bewindvoerder toegewezen. Deze  WSNP bewindvoerder controleert of u zich aan de regels houdt en u post leest. 

Hoe lang een wettelijke schuldsanering duurt, hangt van uw persoonlijke situatie af en wordt door de rechter commissaris bepaald. U betaalt elke maand geld aan de partijen bij wie u een schuld heeft. Hoeveel geld dat is, bepaald de rechter commissaris. Normaal gesproken blijft u bij ons onder bewind staan als de wettelijke schuldsanering is afgerond.


Mogelijkheid 4.

Er is geen regeling mogelijk.

Het kan ook zo zijn dat u voor geen van de 3 regelingen in aanmerking komt.

wanneer dat zo is, zal de bewindvoerder er voor zorgen dat:

 • de partijen waarbij u een schuld heeft, weten dat u uw schulden niet kunt aflossen;
 • de partijen bij wie u een schuld heeft, zich aan de wetten en regels houden.

Let op: schuldeisers mogen in deze situatie kosten en rente blijven doorberekenen. Schulden worden niet bevroren en de kosten zullen dan ook blijven oplopen.


 contact