Duidelijk Betrokken

Termen

 • Budgetbeheer: Bij budgetbeheer beheert iemand anders uw geld volgens een plan. De beheerder zorgt ervoor dat u niet meer uitgeeft dan wat er binnenkomt.
 • Budgetcoach : Hulpverlener die uw inkomsten en uitgaven in kaart brengt en vervolgens u coacht in het budget coaching traject om de balans terug te vinden.
 • Bewindvoerder: Iemand die helpt mensen om geldzaken en persoonlijke zaken goed te regelen als ze dat zelf niet kunnen.
 • De fases: Zijn de gedeeltes in het traject die u door moet lopen om tot een goed resultaat te komen van budgetcoaching.
 • GKB: Gemeentelijke Krediet Bank. geeft informatie en advies en helpt u verder door u een lening te geven voor de aflossing van uw schulden. Let op een lening kost geld!
 • Kasboek: Een overzicht waar u de inkomsten en uitgaven in bij kunt houden.
 • Kostenbeheersing: Een scan om te kijken waar u op zou kunnen besparen.
 • Schuldsanering: Men kan een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wanneer de schuldenlast van een privé persoon te hoog wordt om nog te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.
 • Sociale dienst: (GSD) behandelt op basis van de Algemene bijstandswet aanvragen voor een bijstandsuitkering.
 • Uw administratie: Dit is de post die binnenkomt verwerken in een map, waardoor u weet wat en wanneer u iets moet betalen of ergens op moet reageren. 
 • WSNP: Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.