Duidelijk Betrokken

wat doen we voor u ?

Wij gaan u helpen structuur aan te brengen in een financiële maand. Samen kijken we met u naar een jaarbudgettering en helpen u bij het opzetten van een administratie.
We kijken samen of u ook recht op vergoedingen heeft, zoals; huur / en zorg toeslag.
Tevens kunnen wij ook, zonder dat u in de problemen zit, kijken of u recht heeft op bepaalde vergoedingen.
Alles valt en staat met de gegevens die u aan ons verstrekt of wilt verstrekken. Wij zullen er alles aan doen om u te coachen en te ondersteunen, zodat u uiteindelijk weer in rustig financieel vaarwater komt.
U beschikt over de mogelijkheid om ons particulier in te schakelen. Alvorens u ons echter daadwerkelijk inschakelt, kunt u ook in gesprek met uw werkgever gaan. Misschien wil hij uw hulp wel gedeeltelijk of zelfs geheel bekostigen.

Laat u altijd coachen en adviseren door een gediplomeerd of gecertificeerd budgetcoach!


Bedrijven en werkgevers.

Uit onderzoek blijkt dat veel (ziekte) verzuim onder werknemers uit financiële problemen voort komt. Veel mensen hebben namelijk moeite met hun financiële huishouding en slagen er niet in inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. Men gaat het ene gat met het andere gat vullen of men laat de schulden zo hoog oplopen dat schuldhulpverlening noodzakelijk is.
Een sombere werknemer is niet erg productief. Hij kan zelfs vanwege de financiële zorgen ziek worden. Ziekteverzuim is een belangrijke kostenpost. Als werkgever kunt u uitval voorkomen door uw werknemer te helpen om controle te krijgen over de eigen financiële huishouding en deze ook te behouden. Dit kunt u doen door uw werknemers op het bestaan van de budgetcoach te wijzen of de diensten die zij aan uw werknemer( s) verlenen, gedeeltelijk of geheel, te bekostigen. U kunt daarmee bereiken dat gedwongen schuldhulpverlening achterwege blijft en de werknemer zijn zelfrespect en perspectief behoudt. Dit zal de motivatie en de productiviteit van de werknemer alleen maar ten goede komen. Het inschakelen van een budgetcoach is uiteindelijk veel goedkoper dan een zieke werknemer. De gemaakte kosten verdient u snel weer terug, omdat het verzuim afneemt en de betrokkenheid bij uw bedrijf toeneemt. Tevens voldoet u aan de zogenoemde zorgplicht.
De diensten kunnen eventueel ook op een locatie bij uw onderneming plaats vinden.
“Leef morgen met de kennis van vandaag…”

Wordt u cliënt of patiënt?

Wanneer het geld tekort structureel wordt, ontstaan er na verloop van tijd ook problemen in de privé situatie. Schulden leveren heel veel negatieve energie op. U heeft het gevoel nooit meer uit de problemen te komen en dat u in een vicieuze cirkel zit. Het gevolg hiervan is dat de u na verloop van tijd door spanningen en stress zelfs psychische en lichamelijke klachten gaat ontwikkelen. Het is dan zeker niet raar om hulp te zoeken en te vragen bij uw problemen.Woningcorporaties.

Woningcorporaties hebben vaak te kampen met een groep bewoners die regelmatig te laat is met het voldoen of helemaal niet voldoen van de huur. Deze groep heeft of krijgt te maken met afbetalingsregelingen of incassomaatregelen. Slechts enkelen van hen kunnen terecht bij een schuldhulporganisatie, terwijl zij allemaal wél behoefte hebben aan begeleiding in hun financiële situatie.
Vaak vindt er een uitzetting plaats waar deurwaarders, de gemeente, de politie, schoonmaakbedrijven en uw eigen medewerkers aan te pas moeten komen. Dit is erg jammer, want zij konden op dat moment heel veel andere werkzaamheden verrichten.
Een uitzetting kost al gauw tussen de duizend en de tweeduizend euro. De woningbouwvereniging krijgt hier geen cent van terug. Als u ons inhuurt of de huurder verplicht ons in te huren, kunnen wij ervoor zorgen dat de uitzetting niet nodig is. Dit bespaart heel veel geld.
De inzet van een budgetcoach heeft een preventieve werking. Hij kan deze groep huurders helpen om grotere betalingsachterstanden te voorkomen. De budget coach richt zich vooral op het aanleren van budgetvaardigheden, zodat men beter omgaat met het beschikbare inkomen. Het opzetten van een overzichtelijke thuisadministratie is hier een belangrijk onderdeel van.

Verenigingen.

Veel verenigingen kampen met een te krappe budgettering waardoor reserves als sneeuw voor de zon verdwijnen. Een goede budgettering maakt het mogelijk dat de vereniging fit blijft en zonder financiële zorgen diverse activiteiten voor de leden kan blijven organiseren. Wij kunnen u hierbij helpen door een jaarbudgettering te maken waarin rekening wordt gehouden met gelden voor activiteiten die nog in de planning staan. Hierin worden ook de reserves opgenomen.
Mocht er binnen uw vereniging behoefte zijn aan een budgetcoach dan kunnen wij hier voorlichting over geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan hulp bij het samenstellen van de budgets of om deze te beheren.

Bij scheiding en / of overlijden.

Wanneer iemand gaat scheiden of een dierbare komt te overlijden krijgt u veelal te maken zaken die u anders liet regelen door de ander. Financieel verandert er dan meestal ook het één en ander waar u voor alsnog geen rekening mee heeft gehouden. Uit onderzoek is gebleken dat in veel gevallen één persoon van het gezin de financiële boekhouding doet. Vaak weet de partner niet eens wat er speelt of wat er heeft gespeeld en hoe bepaalde zaken geregeld zijn of dienen te worden geregeld. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat u na het overlijden van een dierbare niet zit te wachten op de financiële rompslomp. Dit zou tijdelijk door een budgetcoach voor u kunnen worden overgenomen. Hij bewaakt in deze emotionele tijd uw financiën totdat u zelf de zaken weer volledig overneemt.

 contact