Duidelijk Betrokken

Wat doet uw bewindvoerder allemaal ?

Wat doet uw bewindvoerder allemaal voor u?


Alle diensten die uw bewindvoerder voor u uitvoert, staan hier beschreven. Wanneer we het in één zin samenvatten, doet uw bewindvoerder alles wat mogelijk is om uw geld en administratie zo goed mogelijk te beheren;

Dat betekent dat hij:

 • een overzicht maakt van al uw inkomsten en uitgaven;
 • een overzicht maakt van al uw bezittingen en schulden;
 • ervoor zorgt dat uw rekeningen op tijd worden betaald;
 • ervoor zorgt dat u op tijd uw geld binnen krijgt;
 • ervoor zorgt dat u al het geld krijgt waar u recht op heeft; dus niet alleen uw salaris of uitkering, maar ook bijvoorbeeld een huurtoeslag of zorgtoeslag;
 • ervoor zorgt dat u niet teveel geld betaalt, bijvoorbeeld belasting;
 • contact onderhoudt met alle officiële instanties van wie u geld krijgt of die geld van u krijgen;
 • u uitleg kan geven over allerlei dingen die met wetten en regels te maken hebben;
 • u kan vertellen hoe u het beste kunt omgaan met die wetten en regels;
 • u helpt – indien mogelijk – om uw schulden af te lossen, wanneer u schulden heeft.Wat doet u voor uw bewindvoerder?

Uw bewindvoerder probeert dus zo goed mogelijk uw geld en administratie te beheren.

Maar hij kan dat niet alleen, hij heeft ook uw hulp nodig.


Uw bewindvoerder wil graag dat u:

 • Alle post die hij nodig heeft aan hem doorstuurt;
 • eerst met hem overlegt voordat u iets duurs koopt;
 • eerst met hem overlegt voordat u ergens uw handtekening onder zet, 
  bijvoorbeeld onder een contract;
 • eerst met hem overlegt voordat u gaat samenwonen en/of gaat verhuizen;*
 • Geen (nieuwe) schulden maakt of financiële verplichtingen aangaat.
 • Volledige openheid van zaken geeft over uw financiële situatie.
 • Alle wijzigingen in de financiële en persoonlijke situatie direct doorgeeft ons
 • Bewijsstukken van alle wijzigingen inlevert bij ons
 • Op de hoogte bent van de manier waarop u contact kunt opnemen met ons
 • Weet in welke situatie u met ons moet overleggen.
 • Er voor zorg draagt dat alle relevante post tijdig bij ons komt op post adres; Het Friesche Huys bewindvoering, Postbus 64, 8800AB Franeker* Het is heel belangrijk dat u vooraf met uw bewindvoerder overlegt als u wilt gaan samenwonen of verhuizen omdat de nieuwe ontstane situatie gevolgen kan hebben voor uw inkomsten. Bijvoorbeeld omdat uw uitkering dan wordt verlaagd. Als u gaat samenwonen of verhuizen, kan dat ook gevolgen hebben voor uw weekgeld.

Bijvoorbeeld omdat u dan meer aan huur en vaste lasten moet betalen.

 contact