beschermingsbewind bewindvoering bewind schuldhulpverlener franeker friesland

Deurwaarder informatie.

 

Een deurwaarder wil beslag leggen op mijn inboedel, Wordt mijn huis dan meteen leeg gehaald? 

  • Nee. Als de deurwaarder beslag legt, stelt hij een lijst op van de inboedel die in beslaggenomen wordt. Vrijwel alle inboedel mag in beslag genomen worden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de kleren die u aan heeft, het benodigde eten en drinken voor maximaal een maand en het benodigde bed en beddengoed. De goederen blijven meestal gewoon bij u thuis staan. De deurwaarder kan daarna wel overgaan tot openbare verkoop van de in beslag genomen goederen. U krijgt hiervan op tijd bericht, zodat u nog de mogelijkheid hebt verkoop te voorkomen door de schuld te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Kan ik beslag op de inboedel voorkomen door de deur niet open te doen?

  • Nee, dat heeft geen zin. Als u de deur niet opendoet komt de deurwaarder gewoon nog een keer. De deurwaarder kan zich bovendien toegang tot uw woning verschaffen met behulp van de politie en een sleutelmaker. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor uw rekening.

wat als ik mijn spullen nu snel verkoop voor het tot een openbare verkoop komt?

  • Als er eenmaal beslag is gelegd op uw inboedel, mag u deze niet verkopen of weggeven. Dat is strafbaar. Omdat er beslag op uw goederen ligt, kunt u er niet meer zelf over beschikken.

Ik woon bij mijn ouders. Nu dreigt een deurwaarder voor mijn schulden beslag te leggen op de inboedel van mijn ouders. Mag dat?

  • Nee. De deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw eigen inboedel. Woont u bij derden in huis, dan is aannemelijk dat het overgrote deel van de inboedel aan die derden toebehoort. Van spullen die in uw eigen kamer staan is het handig als u met bewijsstukken (bijvoorbeeld aankoopbonnen of garantiebewijzen op naam) kunt aantonen wat van u en wat van uw ouders is.

De belastingdeurwaarder heeft beslag op mijn auto gelegd en deze meegenomen. Moet ik nu nog steeds wegenbelasting betalen?  

  • Ja. Zolang de auto nog op uw naam staat bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de wegenbelasting, of u de auto nu wel of niet zelf gebruikt. Zodra de auto is verkocht, ontvangt u op een bewijs van vrijwaring. Vanaf dat moment dat de auto is verkocht hoeft u geen wegenbelasting meer te betalen. Eventuele openstaande wegenbelasting van voor die datum moet u wel zelf betalen.

 

Kan een incassobureau ook beslag leggen?

  • Nee. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig. 

 

 

 

 

 

 

Bij wie moet de deurwaarder zich melden (voor het dagvaarden, beslag leggen, ontruimen van de (huur) woning of verkopen van spullen)?


Het antwoord hangt er van af welke van de twee onderstaande situaties op u van toepassing is;

Ik ben opgenomen in het curatele- en bewindsregister ( dit kunt u zelf opzoeken op rechtspraak.nl)

  • Antwoord: De deurwaarder moet zich altijd in ieder geval melden bij de bewindvoerder en daarnaast soms ook bij u (bijvoorbeeld bij woningontruiming of verkoop van uw spullen).

 

Ik ben niet opgenomen in het curatele- en bewindsregister (dit kunt u zelf  opzoeken op rechtspraak.nl).

  • Antwoord: De deurwaarder zou zich moeten in ieder geval moeten melden bij de bewindvoerder, maar als hij niet weet van het ingestelde bewind, dan mag hij zich bij u melden. Als dit gebeurt is het belangrijk dit zo snel mogelijk aan de bewindvoerder te melden, zodat de bewindvoerder zich bekend kan maken bij de deurwaarder. Vanaf dat moment moet de deurwaarder zich in ieder geval melden bij de bewindvoerder en daarnaast soms ook bij u (bijvoorbeeld bij woningontruiming of verkoop van uw spullen).

Ik heb een beschermingsbewindvoerder, mag er door een deurwaarder beslag worden gelegd?

  • Ja, als door de rechter een vonnis is uitgesproken. De deurwaarder is verplicht beslag te leggen als zijn/haar opdrachtgever daarom vraagt. De bewindvoerder kan hier niets tegen doen. Wel zal de bewindvoerder zijn best doen om de deurwaarder te informeren over uw financiële situatie en hem/haar aangeven dat beslag leggen weinig zinvol zal zijn en onnodige kosten met zich meebrengt. De deurwaarder zal dit dan voorleggen aan zijn/haar opdrachtgever in de hoop dat de opdrachtgever inziet dat hij/zij beter niet kan vragen om beslaglegging. De opdrachtgever van de deurwaarder bepaald.